Vervangen debietmeter RWZI Haps

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Locatie: RWZI Haps
Uitvoering: Juni 2020

Omschrijving werkzaamheden:
Vervangen debietmeter DN 1200 mm op de RWZI Land van Cuijk te Haps van Waterschap Aa en Maas. Dit apparaat meet de hoeveelheid effluent (gezuiverd water) dat de rioolwaterzuivering verlaat.

  

Impressie
Vervangen debietmeter RWZI Haps