Poldergemalen

In het watervoorzieningsplan Luttenberg fase II zijn twee poldergemalen geprojecteerd met betonnen onderbouw, persleiding 900 c.q. 1000 mm en een automatische krooshekreiniger.
Voor een optimale afvoer zijn de onderwaterpompen frequentiegeregeld.

De opdracht omvatte de complete elektromechanische installatie van beide poldergemalen met pompen in een stalen schacht met geïntegreerde aanzuigkamer en drukvereffening, electrische afsluiter en terugslagklep, alsmede de complete bedienings-, besturings- en bewakingsapparatuur met diverse niveaumetinge