Organisatie

A.S. Zwaans B.V. ontwerpt, installeert en onderhoudt duurzaam betrouwbare pompinstallaties voor gemeenten, waterschappen en bedrijven in Nederland en België. Als merkonafhankelijke leverancier van complete installaties, weet A.S. Zwaans in eigen beheer en in opdracht voor elke situatie en voor elke capaciteit een pasklaar antwoord te bedenken. Dat geldt net zo goed voor complexe installaties in gemalen als voor eenvoudige systemen voor afgelegen woonhuizen en boerderijen.

In de vorm van gedegen advies en ondersteuning voorziet A.S. Zwaans als praktisch georiënteerde probleemoplosser in de behoefte aan een multidisciplinaire en planmatige aanpak.Toepassingen:
rioolgemalen - poldergemalen - bergbezinkbassins - drukriolering