Drukriolering Buitengebied

Directie Gemeente Zaltbommel
Aanneemsom: € 437.000,- exclusief BTW
Uitvoering: Van januari tot september 2003
Pompgegevens: ITT Flygt snijpompen 2,4 kW
Aantal pompunits: 140 stuks

Vanaf 1 januari 2005 mogen er volgens het lozingsbesluit geen ongecontroleerde lozingen meer plaatsvinden. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Zaltbommel in 2003 al een aantal panden in het niet-gerioleerde buitengebied voorzien van drukriolering.
Het totale buitengebied was onderverdeeld in een aantal clusters, waarvoor de opdracht werd verstrekt aan een viertal GWW-aannemers.
A.S.Zwaans B.V. leverde voor elke aannemer de pompunits en voert in de toekomst het jaarlijks preventief onderhoud uit.

Impressie
Drukriolering Buitengebied