Poldergemaal Waterschap Zwolle

Projectnaam  Nieuwbouw poldergemalen
Opdrachtgever Waterschap Groot Salland - Zwolle
Ontwerpbureau Arcadis BV - Apeldoorn
Aanneemsom € 292.781,- exclusief BTW
Gefactureerd € 316.430,- exclusief BTW
Uitvoering Opdracht 21/12/2001 en oplevering 14/11/2002
Pompgegevens ITT Flygt propellorpompen met motoren van 45 en 75 kW
Afvoercapaciteit 3.240 tot 4.320 m3/h bij maximale opvoerhoogte 4,5 mWk

Omdat de laagste inschrijver niet voldeed verkreeg A.S.Zwaans B.V. de opdracht na een openbare aanbesteding. Om practische redenen dienden de pompen vóór montage in Zweden beproefd te worden.

Impressie
Poldergemaal Waterschap Zwolle