Renovatie Rioolgemaal Drunen

Projectnaam  RG Drunen
Opdrachtgever Waterschap Aa en Maas – ‘s-Hertogenbosch
Directie Waterschap Aa en Maas – ‘s-Hertogenbosch
Aanneemsom € 359.600,- exclusief BTW
Gefactureerd € 385.312,- exclusief BTW
Datum opdracht 29 augustus 2006
Datum oplevering 11 juli 2007

A.S. Zwaans ontving de opdracht omdat de laagste inschrijver niet aan de selectiecriteria voldeed. De elektromechanische installatie bestaat uit drie droog opgestelde en frequentiegeregelde Hidrostal rioolpompen met 110 kW motor, gij. leidingwerk met appendages DN 300-500-600, debietmeting en cleaningpigvoorziening.
Tevens is de complete elektrotechnische en besturingstechnische installatie vernieuwd.

Impressie
Renovatie Rioolgemaal Drunen